Hypnose


Wat is hypnose niet?

Hoewel het Griekse woord voor slaap hypnos is, heeft hypnose met slapen niets te maken. Uit onderzoek blijkt dat de hersengolven van mensen onder hypnose juist lijken op die van mensen in een waaktoestand. Ook heeft hypnose niets van doen met magie, helderziendheid, occultisme, telepathie of iets anders bovennatuurlijks; zoals in films, boeken en op podia nogal eens wordt gesuggereerd. Daar lijken mensen tot misdadiger of robot gemaakt te kunnen worden. Dit heeft allemaal niets met hypnotherapie te maken, want in hypnose is men niet overgeleverd aan 'boze krachten' en een cliŽnt is geen kermisattractie.


Wat is hypnose wel?

De wetenschappers zijn het niet eens over wat hypnose precies is. Er bestaan veel wetenschappelijke verklaringen. Wel is bekend dat hypnose werkt. Het meest lijkt het op een heldere dagdroom, waarbij de omgeving minder opvalt. De meeste mensen kennen de situatie, waarin ze geconcentreerd naar een film kijken of geboeid een boek lezen en daarbij minder letten op hun omgeving (geluiden of licht). Als een film ten einde of het boek uit is, richten ze hun aandacht weer op het alledaagse leven vol afleidingen; er is dan sprake geweest van een spontane hypnotische toestand.

Hypnose is een normaal en natuurlijk gevoel dat de meeste mensen in de eerste hypnosezitting zullen herkennen of dat hen in die eerste zitting misschien zelfs zal tegenvallen. Soms komt het ook voor dat mensen in de eerste zitting geloven dat er niets is gebeurd. Voor velen is het in ieder geval een prettig gevoel, dat door iedereen op een geheel eigen wijze wordt beleefd.
In hypnose of hypnotherapie leert de cliŽnt deze toestand bewust zelf op te wekken om daarmee een doel te bereiken dat in het belang van hemzelf is. De hypnotherapeut is de persoon die de hypnose begeleidt en adviezen (suggesties) geeft die de cliŽnt kan gebruiken om dat doel te bereiken.
Kortom: een hypnose is een toestand van de geest die de cliŽnt zelf toelaat en waarin sterker gebruik kan worden gemaakt van adviezen dan onder omstandigheden zůnder hypnose. Bij hypnose is iemands aandacht vernauwd en is het bewustzijn geconcentreerder gericht, net zoals een smalle heldere lichtbundel uit een zaklantaarn een voorwerp scherper zichtbaar maakt en de omgeving daarbij op de achtergrond raakt.


Waarvoor is hypnose te gebruiken?

De sterkere aandacht en het meer geconcentreerde bewustzijn dat men in hypnose heeft, kan men gebruiken om meer controle te krijgen over o.a.:
Vaak is hypnose allťťn geen afdoend middel tegen de bovenstaande problemen. Al te hoge verwachtingen als zou hypnose een wondermiddel zijn, zijn niet juist. Het wordt daarom meestal gebruikt als onderdeel van een meer omvattende behandeling.