Drs. Winfried Cornielje is aangesloten bij de volgende (beroeps-)vereniging: