Mediation door psychologen

Bemiddeling in een geschil of conflict

 

 

Stel, u heeft een verschil van mening over de omgangsregeling tijdens een echtscheidingsprocedure, ruzie met de buren over geluidsoverlast of te maken met verstoorde verhoudingen op de werkvloer. In die gevallen kunt u overwegen een mediator in te schakelen. Mediation is het hanteerbaar maken en oplossen van conflicten met behulp van een professionele en neutrale bemiddelaar.

 

 

Bij een geschil of een conflict kunnen emoties hoog oplopen. Mensen komen ‘vast te zitten’ in het eigen gelijk. Communiceren met elkaar is dan lastig en vaak zelfs onmogelijk. In die gevallen kunt u de begeleiding door een mediator goed gebruiken.

 

In de samenleving wint mediation aan populariteit. Overheid, instanties en publiek erkennen steeds meer het belang van conflictbemiddeling. Jaarlijks worden duizenden geschillen met behulp van een mediator naar tevredenheid van de betrokkenen opgelost.

 

Deze folder beantwoordt de volgende vragen:

Wat is mediation?

• Wanneer schakel ik een mediator in?

• Waarom mediation door een psycholoog-mediator?

• Wat levert mediation op?

• Wat zijn de kosten van mediation?

• Waar vind ik een psycholoog-mediator?

 

 

Wat is mediation?

 

Cliënten zoeken samen met een mediator, die deskundig is op het terrein van conflicten, emoties en communicatie, naar oplossingen. Het gaat hierbij niet alleen om het oplossen van geschilpunten, maar ook om de relatie tussen betrokkenen te behouden. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Hierdoor wordt de kans op nieuwe conflicten in de toekomst kleiner en de vaardigheid om met verschillen van mening om te gaan groter.

 

Mediation laat de betrokkenen in hun waarde en streeft altijd naar een duurzame oplossing. Hierbij gaat het niet om ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen’, zoals bij een juridische procedure het geval is. De mediator spant zich in om ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

 

Het is belangrijk dat beide ‘partijen’ gemotiveerd zijn het conflict of geschil samen op te lossen.

Mediation vraagt om een actieve inzet. De mediator is geen scheidsrechter en doet geen uitspraak over het geschil of conflict. Hij begeleidt de betrokkenen in hun overleg en onderhandelingen.

 

Uitgangspunten van mediation zijn vrijwilligheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid

 

·         Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Cliënten dienen zich in te zetten om oplossingen te vinden en zich aan de gemaakte afspraken te houden.

·         De mediator is onpartijdig, hij (ver)oordeelt niet. Het is zijn professionele opdracht om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen in het bedenken en vinden van hun eigen oplossingen.

·         Tijdens de bemiddeling (en daarna, tenzij anders afgesproken) geldt geheimhouding. Dit heeft als voordeel dat cliënten vrijuit kunnen discussiëren over mogelijke pijnpunten en oplossingen.

 

 

Wanneer schakel ik een mediator in?

 

U kunt overwegen een mediator in te schakelen in geschillen of conflicten op de volgende gebieden:

familie en gezin (omgangsregelingen bij echtscheiding, erfeniskwesties)

bedrijfsleven (contracten van levering, arbeidsverhoudingen)

scholen en leerlingen

woning en buurt (geluidoverlast)

milieukwesties

dader-slachtofferbemiddeling

verzekeringskwesties

 

Een gulden regel is: wacht niet te lang met de hulp van een mediator in te roepen. Hoe langer u wacht, hoe vaster u en de ander zich kunnen ingraven in het ‘eigen gelijk’. Mediation is laagdrempelig en werkt snel, zeker in vergelijking met juridische procedures en een gang naar de rechtbank. In geval van twijfel doet u er goed aan eerst een mediator te raadplegen, bijvoorbeeld via het onderstaande adres.

 

 

Waarom mediation door een psycholoog-mediator?

 

De meeste professionele mediators hebben een opleiding tot mediator gevolgd. Deze mediators zijn doorgaans aangesloten bij een overkoepelende organisatie die de kwaliteit van de beroepsuitoefening bewaakt. Zo’n organisatie is het Nederlands Mediation Instituut (NMI). NMI-Mediators zijn gehouden aan kwaliteitsvoorschriften. Tevens onderschrijven zij de gedragsregels en het reglement van het NMI (www.nmi-mediation.nl).

 

Een groeiende groep mediators zijn de psycholoog-mediators. Deze zijn vanwege hun beroepsachtergrond gespecialiseerd in communicatie, emoties en onderlinge relaties. Dit kan belangrijk zijn bijvoorbeeld bij bemiddeling in een echtscheidingsprocedure of kwesties rondom erfenissen, waarbij de emoties tussen betrokkenen hoog kunnen oplopen. De psycholoog-mediator, die bovendien aangesloten is bij het NIP, de beroepsvereniging van psychologen, is niet alleen gebonden aan de regels van het NMI, maar ook aan de kwaliteitseisen en beroepscode van het NIP.

 

Kijk voor meer informatie op www.nip-mediator.nl

 

Naast psychologen zijn er andere beroepsgroepen die zich vanuit hun eigen professie richten op mediation. Een voorbeeld hiervan zijn de advocaat-mediators, gespecialiseerd in juridische aangelegenheden.

 

Wat levert mediation op?

 

Mediation heeft een aantal voordelen in vergelijking met juridische procedures:

 

·         Het uitgangspunt is een win-winsituatie
De mediator bevordert dat de cliënten tot een evenwichtige afweging van elkaars belangen komen. In de overeenkomst die aan het eind van de mediation wordt gesloten, kan iedereen zich vinden.

·         Een investering in uzelf en in uw toekomst
De kans dat het opnieuw misgaat, wordt kleiner. Bovendien leert u omgaan met conflicten

·         Afspraken houden stand
Het is simpel om van alles op papier te zetten. Maar wanneer u of een ander er niet achter staat, is de kans groot dat afspraken niet worden nagekomen. Mensen die een mediation gedaan hebben, doen juist wel hun best zich aan de afspraken te houden. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die juridisch bindend is.

 

Wat zijn de kosten van mediation?

 

De kosten voor mediation zijn afhankelijk van het tarief van de mediator. Gemiddeld neemt mediation tien tot twintig uur in beslag. Informeer vooraf bij een mediator wat zijn of haar tarief is.

 

Mediation is snel en relatief goedkoop. Zeker in vergelijking met een gang naar de rechtbank, met alle (advocaat)kosten van dien. Bovendien gaat het bij kosten niet alleen om geld. Wat dacht u van de immateriële schade van een conflict, zoals de emoties die gepaard kunnen gaan met een juridisch traject? Mediation biedt u een beter en effectiever alternatief.

 

 

Waar vind ik een psycholoog-mediator?

 

 

Bij het NIP zijn regionale lijsten van mediators op te vragen. Voor deze lijsten en andere vragen kunt u contact opnemen met het NIP, afdeling Voorlichting op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur via telefoonnummer (020) 410 6222. U kunt ook een mail sturen naar info@psynip.nl. Raadpleeg voor meer informatie onze website www.nip-mediator.nl.