Psychologische
adviesgesprekken


Men kan de behoefte hebben aan een vertrouwelijk en zeer persoonlijk gesprek. Daarbij kan het gaan om thema’s die men niet (meer), of niet (meer) graag, met familie, vrienden of kennissen wil bespreken. Men wil misschien anderen “niet meer tot last” zijn, of men vraagt zich af, of het wel “zinvol/nodig/de moeite waard” is, waar men zich mee bezighoudt en veel over nadenkt. Net dit alleen-denken en niet-uitspreken kan zeer belastend zijn. De gedachten worden gecompliceerder, onoverzichtelijker en kunnen in het leven van alledag zeer veel energie kosten.

 

De psychologische adviesgesprekken bieden de mogelijkheid zich in vertrouwelijke gesprekken te uiten, waarbij in principe elk onderwerp bespreekbaar is, bijvoorbeeld gezondheid, conflicten, (werk-)relaties, overbelasting/stress of emoties zoals angst, verdriet of twijfel. Er wordt op een constructieve wijze naar nieuwe mogelijkheden en uitwegen gezocht, waarbij echter niet zondermeer kant-en-klare oplossingen geboden worden. Belangrijk daarbij is ook, dat in deze gesprekken geen waardeoordeel over de cliënt of datgene wat hem/haar bezighoudt uitgesproken wordt.

 

Soms zijn al een paar gesprekken voldoende om weer zelfverzekerder te worden, en om zelf volgende stappen te kunnen maken. De behandelingsmogelijkheden die hier besproken worden, zijn vaak een aanvulling op de gesprekken, om zo tot meer zelfvertrouwen en kracht te komen.