Psychologie

 

U heeft de mogelijkheid de psycholoog drs. Winfried Cornielje te consulteren. Deze biedt u het volgende aan:

 

U kunt om verschillende redenen behoefte hebben aan gesprekken of behandeling. Zo kan het zijn dat bepaalde thema’s u erg bezig houden. Die kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van uw gezondheid, pijn of andere lichamelijke klachten, angstgevoelens, spanning/stress, examens of ongewenst gewoontegedrag. Met opzet wordt hier de term “thema” gebruikt, omdat deze formulering de absolute noodzaak een oplossing te moeten vinden niet vereist.  Het is namelijk ook heel goed mogelijk dat er nog opties zijn die het voor u gemakkelijker maken met een situatie om te gaan, zonder dat u iets moet veranderen of bewerkstelligen.

Het kan ook zijn dat in bepaalde situaties zoals beroep of werk, in persoonlijke relaties of voor wat betreft uw geestelijke en lichamelijke welbevinden, u behoefte heeft aan ondersteuning, advies en /of behandeling.

 

Het kan iedereen gebeuren, dat men in een situatie terecht komt, waarbij men ervaart dat het moeilijk is om alleen dingen op te lossen. Om dan gebruik te maken van de hulp van een psycholoog, op persoonlijk, lichamelijk en/of geestelijk vlak, is dan ook niet ongewoon of  ‘gek’.

 

Concrete voorbeelden van situaties waarbij drs. Winfried Cornielje ondersteuning aanbiedt en ruime ervaring in heeft:

 

 

De theorie achter het aanbod is de volgende:

Belasting, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak kan, indien er geen compensatie plaatsvindt, op den duur een gevoel van onwelzijn tot gevolg hebben, die in klachten op beide vlakken kunnen uitmonden. Er vindt namelijk voortdurend een wisselwerking plaats tussen het lichaam en psyche. Indien er een manier gevonden wordt tot evenwicht te komen, zal er binnen én tussen lichaam en geest een balans bereikt worden, die u meer energie, mogelijkheden en flexibiliteit geeft voor het leven van alledag. U zult zich beter voelen en merken dat u meer vat en controle krijgt op dat wat u dagelijks ontmoet.

 

Van welke mogelijkheid of combinaties u het beste gebruik kunt maken, wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Voorop staat, dat het om datgene gaat, waar u het meeste behoefte aan heeft. In ieder geval kan een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarin ook over het eventuele vervolg gesproken zal worden.