Touch for HealthWat is Touch for Health?

Touch for Health (letterlijk: "Gezond door aanraking") is een spier- en energieversterkende methode die tot doel heeft het lichaam in een goede conditie te brengen en te houden.
Touch for Health is een synthese tussen oosterse geneeskunst en moderne westerse geneeskunde. Het verbindt inzichten uit de chiropraktie, acupressuur en voedingswetenschappen.


Achtergrond van Touch for Health

De kinesiologie ("Leer van de energiestroom in de bewogen spier") werd in de jaren '60 door de Amerikaanse chiropraktor George Goodheart ontwikkeld. Volgens hem is het musculaire evenwicht een belangrijke voorwaarde voor het optimaal kunnen functioneren van alle organen. Elke spier staat met een meridiaan en met een bepaald orgaan in verbinding. Een spierzwakte kan daarom duiden op een energiestuwing of een energiegebrek in het betreffende orgaan.


Blokkades / energiebalans

We kunnen ons de mens voorstellen als een wezen met structuur, chemie en psyche. Als een belasting inwerkt op een van deze systemen, kunnen de pogingen van het lichaam deze belasting te compenseren storingen in een ander systeem veroorzaken.
Voorbeelden van belastingen zijn:
Treden storingen of belastingen op, is een afname van de energiestroom het gevolg. Ons energiesysteem is dan geblokkeerd, we voelen ons (energie)zwak, en ons welbevinden is minder. Vervolgens kan dit tot spijsverterings-, stofwisselings- en doorbloedingsstoornissen leiden, tot uiteindelijk zelfs ziektes.

Blokkades presenteren zich via de lichaamshouding, musculaire problemen, pijn, allergieŽn of psychische belasting. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid van het systeem, zichzelf te helpen en genezen beperkt.


Testen en corrigeren

Door spiertesten worden blokkades en onbalansen in het energiesysteem van het lichaam opgespoord. Door opnieuw te testen worden de correctiemogelijkheden zoals aanraking van de neurolymfatische en neurovasculaire reflexpunten, bewegingen langs de meridianen, verbinden van acupunctuurpunten of bepaalde lichaamsbewegingen, vastgesteld en uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis met betrekking tot verbanden tussen meridianen (energiebanen), spieren, wervelkolom, organen, emoties, acupressuur, reflexzones en kleuren. Het doel is hierbij, door inwerking via de reflexzones en spieren het hele lichaam in harmonie te brengen.